Chào đón sự bùng nổ của Hải Phòng, Hà Nam và Hải Dương

CHÀO ĐÓN SỰ BÙNG NỔ CỦA HẢI PHÒNG, HÀ NAM VÀ HẢI DƯƠNG ‼  Ngay lúc này An Phúc Linh đang vô cùng háo hức và phấn khởi chào đón những thành viên mới đến với đại gia đình An Phúc Linh.  Chúng tôi đã sẵn sàng để chào đón những sự đồng hành mới đến từ HẢI PHÒNG, HẢI DƯƠNG, HÀ NAM .  “CƠN BÃO”  ký kết lần này là sự kiện ký kết lớn nhất trong tháng 12 với sự hiện diện của các gương mặt đặc biệt đến từ các thị trường tiềm năng. Con đường phát triển lớn mạnh cùng An Phúc Linh đang rộng mở chào đón nhân tài. Giám đốc chi nhánh Hải Dương : Vũ Minh Thúy - Giám đốc chi nhánh Hà Nam : Nguyễn Thị Thu Minh - Giám đốc chi nhánh Hải Phòng : Nguyễn Thị Lệ. Một lần nữa chúc mừng các thị trường và sự hợp tác thành công giữa chúng ta ‼ 

+