Chúc mừng Giám đốc chiến lược: Trần Mạnh Hùng ring xe ô tô VINFAST FADIL

CHÚC MỪNG GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC – TRẦN MẠNH HÙNG RINH XE Ô TÔ VINFAST FADIL. Chúc mừng một trong những lãnh đạo vô cùng xuất sắc của An Phúc Linh đã thành công mang về chiếc xa VINFAST FADIL . Đây chính là kết quả vô cùng xứng đáng cho quá trình không ngừng nỗ lực, cố gắng và phát triển hơn từng ngày của anh. Một doanh nhân có ý chí, có hoài bão và ước mơ cao cả đã giúp An Phúc Linh nối dài thành công, thực hiện sứ mệnh “An tâm gia đình Việt”. Anh đã giúp cho nhiều con người, nhiều gia đình thay đổi cuộc sống và từ đó tạo ra nền tảng sự nghiệp vững chắc cho bản thân mình .  Học hỏi từ thất bại, mạnh mẽ can trường bước tiếp. Nhanh – Chậm ko quan trọng, miễn là chúng ta KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI. Một lần nữa xin được chúc mừng anh và mong anh sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trên chuyến hành trình cùng An Phúc Linh. ‼

+