Hình ảnh buổi thăm quan nhà máy

LÃNH ĐẠO CÔNG TY TẠI PHÒNG TIẾP KHÁCH TẦNG 1 NHÀ MÁY

GIA ĐÌNH 2 TỔNG ĐẠI LÝ VĨNH PHÚC VÀ HẢI PHÒNG

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CÙNG VỚI CÁC LEADER TEAM BỨT PHÁ THÀNH CÔNG

CHỦ TỊCH HÀ CÙNG CÁC LÃNH ĐẠO THỊ TRƯỜNG HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HÀ CÙNG CÁC LÃNH ĐẠO THỊ TRƯỜNG VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ĐỖ VĂN HÀ CÙNG PHU NHÂN LOAN

 

+